Class Concert

Class Concert

Class Concert, music by Alexander Glazunov, Anatoly Lyadov, Anton Rubinstein, and Dimitry Shostakovich, choreography by Asaf Messerer, staging by Mikhail Messerer. Stage designer Vyacheslav Okunev, lighting designer Alexander Kibitkin. Ballet Star Gala, Mikhailovsky Theatre. Shot on 10.2.2018. Cast Olga Arsenina, Olga Astreyko, Svetlana Bednenko, Tatiana Boishakova, Debora Davis, Veronika Ignatyeva, …