Class Concert

Class Concert, music by Alexander Glazunov, Anatoly Lyadov, Anton Rubinstein, and Dimitry Shostakovich, choreography by Asaf Messerer, staging by Mikhail Messerer. Stage designer Vyacheslav Okunev, lighting designer Alexander Kibitkin. Ballet Star Gala, Mikhailovsky Theatre. Shot on 10.2.2018.

Cast

Olga Arsenina, Olga Astreyko, Svetlana Bednenko, Tatiana Boishakova, Debora Davis, Veronika Ignatyeva, Irina Kosheleva, Anna Kuligina, Andrea Laššáková, Yulia Lukyanenko, Alla Matveyeva, Anna Meyluk, Kristine Moe, Asthik Ogannesian, Ekaterina Odarenko, Victoria Panchenko, Alicia Reid, Elena Silyakova, Anastasia Soboleva, Minami Tanaka, Elena Trushina, Leda Separovié, Anna Sharovieva, Angelina Vorontsova, Tatiana Zanina, Valeria Zapasnikova, Victoria Zaripova, Irina Zhalovskaya, Anatoly Bakhmat, Anton Bykov, Theo Duff-Grant, Philip Hedges, Victor Knyazev, Andrey Lapshanov, Ernest Latypov, Victor Lebedev, Artyom Markov, Nikita Nazarov, Leonid Sarafanov, Sergey Strelkov, Ivan Tint, Konstantin Tkachuk, Ivan Vasiliev, Andrey Yakhnyuk, Ivan Zaytsev and students of the Moscow State Ballet Academy.

Class Concert students of the Moscow State Ballet Academy 1

Class Concert students of the Moscow State Ballet Academy 2

Class Concert

Class Concert Victor Lebedev Anastasia Soboleva

Class Concert Victor Lebedev Anastasia Soboleva and students

Class Concert Svetlana Bednenko

Class Concert Angelina Vorontsova

Class Concert

Class Concert

Class Concert

Class Concert Valeria Zapasnikova Irina Zhalovskaya Asthik Ogannesyan

Class Concert Valeria Zapasnikova Irina Zhalovskaya Asthik Ogannesyan grand triple jete

Class Concert Anna Kuligina

Photo by Jack Devant ballet photography © with kind permission of the Mikhailovsky Theatre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *