Currently browsing tag

Olga Shaishmelashvili

Tchaikovsky. Pro et Contra

Tchaikovsky. Pro et Contra

Tchaikovsky. Pro et Contra. A ballet by Boris Eifman, music by Pyotr Tchaikovsky, sets by Zinovy Margolin, costumes by Olga Shaishmelashvili, light …